تبلیغات
پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست - لژیون


پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست

وبلاگ لژیون 18 شادآباد (همسفر حمیده)

لژیون گروه هایی است که با مسئولیت کمک راهنما و راهنمایان کنگره 60 هدایت می شوند، لژیون با تفکر پیش می رود، نظام دارد و هدفمند است. در محل نمایندگی و پس از اتمام کارگاه آموزشی شکل می گیرند. منابع آموزش مشخص شده است و در هر دو گروه مسافران و همسفران به صورت یکسان تدریس می شود.


با توجه به فرمایشات مهندس در گذشته فقط جلسات برگزار میشد و پس از پایان جلسه ، گروه های هم حس تشکیل می شدند که اکثرا به دنبال درمان نبودن و ایجاد مشکلات می کردند، یا به منازل هم میرفتند یا در مکان های عمومی مشکل ایجاد می شد. برای از بین بردن این مشکلات خواستند باند تشکیل شود و کسی که خارج از این باند ها بود مجبور به ترک جلسات بود، وقتی کسی حمایت نشود، خودش متوجه می شود باید از سیستم خارج شود. این باندها لژیون های امروزی بودند و ریاست آن به عهده کمک راهنمایان آزمون داده و باسواد بود.

من برای درمان همسرم، راههای مختلفی رفته بودم، در کیلنیک ها، مبالغ زیادی بابت مشاوره باید می پرداختیم و در گروه درمانی های دیگر با وجود اصرار به گمنامی و ناشناس بودن، به منزل هم رفته و گروه هایی تشکیل می شد؛ که مشکلات خاص خود را داشت . 

برای اولین بار وقتی وارد کنگره شدم، برایم بسیار جال بود که پس از جلسه خودم و مسافرم در لژیون آموزشی قرار می گرفتیم و نیاز به یک روز دیگر، جای دیگر نبود.دستور جلسه نکته بسیار مهمی دارد، در جلسات کارگاه های عمومی آموزش زیادی از سخنان استاد و مشارکت ها می گیریم ، ولی برای تکامل بیشتر وارد لژیون می شویم .لژیون گروه هایی است که با مسئولیت کمک راهنما و راهنمایان کنگره 60 هدایت می شوند، لژیون با تفکر پیش می رود، نظام دارد و هدفمند است. در محل نمایندگی و پس از اتمام کارگاه آموزشی شکل می گیرند. منابع آموزش مشخص شده است و در هر دو گروه مسافران و همسفران به صورت یکسان تدریس می شود. در لژیون احساس نزدیکی بیشتر است، تازه وارد از طرف اعضا لژیون حمایت می شود و  مورد محبت قرار می گیرد. همه انسانها از اینکه احساس تعلق خاطر به گروهی داشته باشند ، حس امنیت و آرامش می گیرند ، همین امر موجب ارتقاء و آموزش اعضا می شود.

باتشکر  همسفر حمیده کمک راهنمای لژیون هجدهمنوشته شده در شنبه 14 اسفند 1395 ساعت 03:42 ب.ظ توسط همسفر حمیده نظرات | |


طراح قالب پیچك دات نت