تبلیغات
پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست - رهجو، جوینده نور است


پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست

وبلاگ لژیون 18 شادآباد (همسفر حمیده)

کسی که خودش این راه را کامل طی کرده و حالا راه را برای ما نمایان می کند. راهنمایان کنگره پزشک و درمانگر یا روانپزشک نیستند. رهجو، جوینده راه است، یعنی کسی که دنبال راه می گردد تا پیدا کند، آرامش را پیدا کند ، درمان را پیدا کند، نور را پیدا کند. جوینده راه مانند دانشجویان است ، دانشجویی که اندیشه و گفتار و کردار سالم را می جوید.


مهمترین مطالبی که برای ما وجود دارد این است که با محبت وارد قلبها شویم هیچکس با خشم و زور نمیتواند وارد قلبها شود،راهنما و رهجو می توانند با محبت و یا با خشم و عصبانیت عمل کنند ، ولی همیشه نمی توان محبت کرد، وقتی شیر درنده حمله کرد نمی توان محبت کرد . کنگره 60 فرهنگ لغات خاص خود را دارد ، قبل از ورود به کنگره هرگز واژه مسافر را درباره مصرف کننده و همسفر بجای همسر معتاد نشنیده بودم . با ورود به کنگره متوجه شدم که باید برای رهایی از اعتیاد سفر کنیم، دست در دست هم کنار هم (نه مقابل یکدیگر)، سفری از عمق تاریکی و سرما به سمت نور، در این سفر باید هدایتگری وجود داشته باشد تا دوباره به بیراهه کشیده نشویم و در مسیر صحیح قدم برداریم .

این هدایتگر کسی جز راهنما نیست ، کسی که خودش این راه را کامل طی کرده و حالا راه را برای ما نمایان می کند. راهنمایان کنگره پزشک و درمانگر یا روانپزشک نیستند. رهجو، جوینده راه است، یعنی کسی که دنبال راه می گردد تا پیدا کند، آرامش را پیدا کند ، درمان را پیدا کند، نور را پیدا کند. جوینده راه مانند دانشجویان است ، دانشجویی که اندیشه و گفتار و کردار سالم را می جوید.

تازه وارد وقتی وارد کنگره می شود تا سه جلسه مهمان محسوب می شود، تا وقتی مهمان است این فرصت را دارد که انتخاب کند قدم در راه سفر بگذارد یا خیر، بعد از 3 جلسه حق انتخاب راهنما دارد و از این به بعد رهجو خواهد بود ، مهمترین وظیفه رهجو این است که راهنمایش را با حس خود انتخاب کند و توصیه کسی را نپذیرد، در مرحله بعد رهجو باید هدف اصلی زندگیش را رسیدن به درمان و رهایی بداند و فرمانبردار راهنما باشد تا به درمان برسد. مهندس در سی دی های آموزشی می فرمایند اگر کسی وارد کنگره شد، مثل این است که وارد حمام شده ، باید هرچه دارد، پشت درب بگذارد و وارد شود، رهجو نباید فکر کند که خودش همه چیز را می داند، حتی اگر دکتر یا مهندس هم باشد در کنگره باید فرمانبردار راهنما باشد و در حد رهجو قابل احترام خواهد بود، مبنای ارزش و احترام در کنگره مرتب و منظم بودن رهجو و ادب و انضباط است، رهجو چرا و چگونه هایش را باید کنار بگذارد، رهجو باید به راهنما اعتقاد داشته باشد، به رهایی در کنگره ایمان داشته باشد،

کنگره یک هدف نیست بلکه یک وسیله است که میتواند رهجو را به رهائی برساند. درمان اعتیاد ساده نیست رهجو باید در جلسات کارگاه آموزش مرتب و منظم شرکت کند، مشارکت کند، خدمت بگیرد، در حد پذیرایی و میکرون گردانی هم شده ، خدمت کند. من همسفر بخاطر مشکلات مسافرم و پیوند محبتم با او در تاریکی ها غرق شده ام ، اعتماد به نفسم را از دست دادم، حالا با مشارکت درباره دستور جلسه آرام آرام اعتماد به نفسم را بر می گردانم . برای مشارکت 5 دقیقه ای من باید مطالعه حداقل یک ساعته داشته باشم، سی دی های هفتگی در اختیار ماست و بهترین منبع آموزشی و مطالعه است .

رهجو موظف است مسئولیت خودش را به عهده بگیرد و خودش حرکت را آغاز کند، صحبت های مهندس در روز چهارشنبه درباره دستور جلسات باز کننده مطالب برای ماست و سی دی های هفتگی، گره ها و مشکلات جهانبینی ما را باز خواهند کرد. از وظایف مهم رهجوست که حرمت ها را رعایت کند. 

یکی از مهمترین وظایف رهجو احترام راهنماست، رهجو تا همیشه سپاسگزار مربی خود است . رابطه راهنما و رهجو رابطه استاد و شاگرد است ، با این تفاوت که در کنگره رهجو آموزش می گیرد به استاد خود ناسپاسی نکند .

خوب به یاد دارم که خانم پریناز راهنمای عزیزم یک بار در امتحان داخل لژیون بدون اطلاع قبلی خواستند مواردی از حرمت های کنگره 60 را که در هر جلسه 2بار خوانده می شود بنویسیم . یعنی باید اینقدر توجه و دقت داشته باشیم که این حرمت ها را ملکه ذهن خود کرده باشیم .

رهجو باید یک ربع قبل از جلسات در کارگاه آموزشی حضور داشته باشند. خیال نکند فقط در وقت لژیون باید بیایند. رهجو باید ساعت را بداند و راس ساعت در جلسات حاضر شود . مسئله بعدی حمایت از سبدهاست، وقتی رها میشوند و سفر دوّمی میشوند باید بدانند تغییر کرده اند واین ارزشمند است.وخیلی مهم است ، وارد سفر دوّم شده اند بایستی در رفتار و لباس پوشیدن و رعایت نظم آنها مشخص باشد.

امیدوارم همه ما بتوانیم رهجویان خوبی برای کنگره 60 باشیم .

باتشکر  همسفر حمیده کمک راهنمای لژیون هجدهم


نوشته شده در چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت 07:48 ب.ظ توسط همسفر حمیده نظرات | |


طراح قالب پیچك دات نت