تبلیغات
پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست - وادی دوازدهم


پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست

وبلاگ لژیون 18 شادآباد (همسفر حمیده)

وادی دوازدهم به ما می گوید در آخر امر ،امر اول اجرا می شود از این وادی این طور برداشت می شود که امر اول یا نیت اولیه یا خواست اولیه ما ،یا تصویرذهنی اولیه ما که می خواهیم برای رسیدن به آن حرکت کنیم در آخر امر بدست می آید یعنی پس از اینکه حرکت کردیم ومراحل مختلف رسیدن به هدف را  و آیتم ها و پارامتر های متعدد نیازمند برای رسیدن به هدف را در عمل گذراندیم .برای مثال اگر امر وخواسته اولیه ما برداشت گندم باشد این مسئله یعنی گندم چه موقع بدست می آید ؟ زمانی که حرکت کرده زمین را آماده کرده ،گندم را کاشته ،آبیاری ومراقبت کرده تا پس از گذشت 8 ماه گندم ها برسند،و ما بتوانیم آنها را درو کنیم ودر آخر امر به گندم  برسیم وصاحب گندم شویم .صاحب گندم بودن و گندم داشتن ویا بعبارتی امر اول ما در آخر امر بدست می آید این مسئله یک قانون کلی است که در تمام سطوح زندگی وهستی ما حکمفرماست

در فیزیک وشیمی ،هم در این بعد وهم در ابعاد دیگر همه جا این قانون کاربرد زیادی دارد واگر آنرا یاد گرفته وبه کاربردِ آن توجه داشته باشیم در تمام مراحل زندگی مان به کار می آید

واما باید ببینیم کاربرد این قانون برای درمان اعتیاد چیست ؟ 

 اگر ما بخواهیم اعتیادمان را درمان کنیم یا به عبارتی امر اول ما یا خواست اولیه یا نیت اولیه یا تصویر ذهنی ما رسیدن به نقطه ای باشد که در آن نقطه یا در آن روز مواد مصرف نکنیم ، اعتیاد نداشته باشیم و مثل انسان های سالم با چهره و تفکر و رفتار سالم به زندگیمان ادامه دهیم ، باید بدانیم که این خواست بلافاصله محقق نمی شود ، اگر می خواهیم اعتیادمان را درمان کنیم این مسئله یک شبه و الساعه اتفاق نمی افتد .

معمولا ما این قانون را در بسیاری از موارد رعایت می کنیم برای مثال با خود می گوییم ما از امروز می خواهیم دروغ نگوییم وآدم خیلی خوبی شویم این مطلب را به راحتی می توانیم در ذهن خود بیاوریم ولی در عمل چنین چیزی امکان پذیر نیست ،مااگر روزانه 8 تا دروغ می گوییم برای مثال می توان گفت روزی یک تا دو مورد آنرا کم کنیم واین محال است که بگوییم ، من دیگر دروغ نمی گویم و غیبت نمی کنم و کارهای ضدارزشی انجام نمی دهم  اما می توانیم آرام آرام روی خودمان کار کنیم تا بتوانیم کم کم ضدارزشهای خود را کم کنیم.

در مورد مسافران نیز همینطور است ،مسافران ما هم نمی توانند یک شبه ماده مصرفی خود را کنار بگذارند باید به کنگره بیایند آموزش ببینند وبه آن آموزشات عمل کرده وداروی خود را به موقع وبه اندازه مصرف کنند تا انشاءالله به رهایی برسند

در این وادی مهمترین مطلبی که روی آن تاکید زیادی می شود پارامتر زمان است واین گذشت زمان است که باعث می شود که ما آرام آرام با آموزش گرفتن وعمل به این آموزشات  به هر خواسته ای که داشته باشیم  برسیم به همین دلیل است که هر اتفاقی که در این جهان خاکی می افتد باید مراحل تغییر ،تبدیل وترخیص را بگذراند تا روند پیشرفت در آن وجود داشته باشد

برای مثال کسی که به کنگره می آید ومسافر میشود و سفر خود را شروع می کند،آموزش می بیند تغییر می کند براساس آن تغییر تبدیل می شود وبعد به مقام رهایی ویا ترخیص از دنیای اعتیاد می رسد .

همیشه در جهان خاکی نیروهای القاء،احیاء وتحرک وجوددارندوبه انسان کمک می کنند تا مراحل تغییر وتبدیل وترخیص بهترانجام شود

واما درختکاری :در زمین که زندگی می کنیم ،اجازه دهیم دیگران هم زندگی کنند ،هرچه برخود نمی پسندیم برای دیگران نیز نپسندیم، در زمین به طبیعت ،گیاهان ،جانوران وسایر انسانها خسارت وارد نکنیم ،زمین وآبها را آلوده نکنیم

باید سعی کنیم در تمام مراحل زندگی از کارهای ضدارزش دوری کنیم وحتی به گیاهان وطبیعت نیز احترام بگذاریم.

نوشته شده در یکشنبه 1 اسفند 1395 ساعت 10:01 ق.ظ توسط همسفر حمیده نظرات | |


طراح قالب پیچك دات نت