تبلیغات
پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست - انرژی


پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست

وبلاگ لژیون 18 شادآباد (همسفر حمیده)

یشترین ساعات دریافت انرژی از 11شب تا 5 صبح است. دراین ساعات انسان بیشترین دریافت انرژی را از کائنات خواهد داشت حال با انرژی بدست آمده هرکس میتواند وقت خود را تنظیم وحداکثر استفاده راازآن داشته باشد.انرژی مانندپول است که راحت بدست نمی آید ونگهداری آن سخت تر از بدست آوردنش است.گاهی بعضی ها میگویند وقت ندارم.این بمعنی نداشتن انرژی است نه وقت.
 
 

 
برای هر کاری اگر هرکسی درخودش متمرکز شودوبه انجام کارهای خود بپردازد هرگز انرژی کم نخواهد آورد.با یک حرکت ساده مثل غیبت،دروغ وهر ضدارزش دیگرانسان کاملا" تخلیه انرژی میشود بایدانرژی صرف شود.کارکردن،فکر کردن،مطالعه کردن،گوش کردن،نگاه کردن،خوردن و..... فکر کردن بدیگران صرف انرژی برای آنان است،درصورتی که این انرژی مال شماست نه کسی دیگر.

نوشته شده در چهارشنبه 11 اسفند 1395 ساعت 10:02 ق.ظ توسط همسفر حمیده نظرات | |


طراح قالب پیچك دات نت